Rijschool Verzekeringen en Advies
Betaalbaar en deskundig advies, jouw rit naar zekerheid begint hier
 


Dienstenwijzer

Dienstenwijzer 
Waarom dit document?
Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Deze dienstenwijzer geeft een beschrijving van de diensten die wij voor u als consument kunnen verrichten. Het geeft bovendien algemene informatie over ons bedrijf. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij wederzijds van elkaar mogen verwachten.
Wie zijn wij?
Rijschool verzekeringen handelend onder AFM Vergunning van Autorijschool Carnisse 

biedt u deskundige advisering en bemiddelingsdiensten op de volgende terreinen:
1. Schadeverzekeringen Particulier en Zakelijk 

Wij baseren onze advisering op een objectieve analyse van een grote keuze aan producten en aanbieders in de markt. Daardoor zijn wij in staat u het product te adviseren dat het best past bij uw wensen en mogelijkheden.
U kunt van ons een integrale aanpak verwachten die rekening houdt met wat in uw specifieke situatie van belang is. In onze praktijk vormen uw wensen en persoonlijke situatie het uitgangspunt. Wij beschikken over de kennis, expertise en contacten met leveranciers van financiële producten die daarvoor nodig zijn.
U bent bij ons vrij in de (eind-)keuze van aanbieder(-s) en product(-en). Wij zullen u met onze professionele kennis en ervaring ondersteunen in het maken van deze selectie.
Wat verwachten wij van u?
Om ons werk goed te kunnen doen, in overeenstemming met uw verwachtingen en onze afspraken, vragen wij u ons tijdig en volledig te informeren over alle zaken die in het kader van door u te sluiten of afgesloten overeenkomsten met verzekeraars van belang zijn. 

Het gaat in het bijzonder om wijzigingen in uw persoonlijke situatie of samenlevingssituatie (zoals: geboorte, samenwonen, huwelijk, echtscheiding, overlijden, verhuizing etc. en veranderingen in uw inkomens- en arbeidssituatie).
Wijzigingen van uw financiële situatie en/of persoonlijke situatie dient u zelf aan Rijschool verzekeringen door te geven.
Hoe kunt u ons bereiken?
Ons kantoor is op werkdagen open van 9.00 uur tot 17.30 uur (daarna voor noodgevallen).
Bezoekadres : Kröllerhaven 10  2993 ED  Barendrecht
Telefoonnummer : 0180-390237
Buiten kantooruren : 06-51365496
E-mail : info@rijschool-verzekeringen.nl
Via onze website www.lesautoverzekeringen.nl kunt u meer informatie vinden

Alle betalingen, die u in verband met een afgesloten verzekering  die u verschuldigd bent aan de verzekeraar), dient u rechtstreeks te voldoen. U geeft de verzekeraar toestemming om periodiek deze afschrijving te mogen doen .

Wij raden u aan de betalingen tijdig te verrichten resp. te zorgen voor voldoende saldo op uw betaalrekening. Achterstand in betaling levert hoge inhaalbetalingen op , of mogelijk zelfs problemen met de verzekeraar .
Per polis zullen wij daarover met u afspraken maken. Blijft betaling uit, dan kan de verzekeraar de dekking opschorten of zelfs beëindigen. Mocht deze situatie zich dreigen voor te doen, dan zullen wij u tijdig waarschuwen.
Hoe worden wij beloond?
ALLE medewerkers van Rijschoolverzekeringen werken op basis van een vaste beloning.
wij ontvangen een provisie van de verzekeraar voor onze werkzaamheden 


Wettelijke verplichtingen
Ons kantoor heeft volgens de Wet op het financieel toezicht (Wft) een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer 12047148; Adres Kröllerhaven 10, 2993ED, Barendrecht; KvK 55908020; , voor het uitoefenen van ons bedrijf.
De privacy van uw persoonlijke gegevens is bij ons gewaarborgd. 


Wij verwerken uitsluitend die persoonsgegevens die voor uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn. Wanneer u meent dat wij uw persoonsgegevens niet in overeenstemming met de heersende privacywetgeving verwerken, verzoeken wij u dit aan ons mee te delen.


Beëindiging van de relatie
U hebt het recht de relatie met ons kantoor te beëindigen op het door u gewenste moment, zonder kosten. 

Indien er verzekeringen via ons kantoor zijn gesloten, kunt u de verzekeringsmaatschappij(en) verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen naar een andere adviseur van uw keuze. Van onze kant zijn ook wij vrij de relatie met u te beëindigen. Ook in dat geval kunt u de verzekeraar(s) verzoeken uw bij ons lopende verzekeringen over te boeken naar een andere adviseur.


Klachtenregeling
Wij streven ernaar u goed en zorgvuldig van dienst te zijn. Toch kan er wel eens wat fout gaan. Voor die gevallen zijn wij verzekerd via onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
Klachten over onze dienstverlening nemen wij serieus en lossen wij graag in goed overleg met u op. Vanuit onze interne klachtenprocedure kunnen wij nagaan hoe wij tot de oplossing kunnen komen.


Wij streven er voortdurend naar onze klanten op goede en professionele wijze te ondersteunen met deskundig en betrouwbaar financieel advies. De kwaliteit van onze dienstverlening staat daarbij voorop. Wij vertrouwen erop met deze dienstenwijzer een goed beeld te hebben gegeven van wat wij voor u kunnen betekenen. We hopen samen met u de (klant-) relatie aan te gaan die naar beider tevredenheid zal verlopen.
Wij danken u hartelijk voor uw vertrouwen en zijn u graag van dienst.